Nauczyciele realizują


 Z Budżetu Miasta, na wniosek Rodziców prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, w których biorą udział wszystkie dzieci z naszego przedszkola.

JĘZYK ANGIELSKI

Bezpłatne zajęcia z Języka Angielskiego dla wszystkich dzieci   

 

 

 " Dziecięce muzykowanie"- zajęcia rozwijające ekspresję twórczą wszystkich dzieci w naszym przedszkolu

"Zajęcia ruchowe z elementami karate"- Zajęcia odbywają się w dwóch najstarszych grupach

Zajęcia dają możliwość doskonalenia pod względem fizycznym ale również kształtują charakter. Karate to przede wszystkim katalizator kształtowania u ćwiczących pewności siebie, stanowczości, opanowania i koncentracji.

"Mix ball" zajęcia odbywają się w dwóch najmłodszych grupach.

Są to zajęcia, których głównym celem jest zapoznanie dzieci z różnymi dyscyplinami sportowymi, w których wykorzystywane są piłki. Mają one charakter one charakter ogólnorozwojowy, ale przede wszystkim ukierunkowane są kształtowanie i rozwój koordynacji ruchowej. Różna wielkość oraz kształt piłek sprawiają, iż zajęcia te za każdym razem stają się  nowym, ciekawym wyzwaniem dla dziecka. Wykorzystujemy w nich piłki koszykowe, nożne,  siatkowe, do rugby, gumowe, piankowe, do tenisa ziemnego i stołowego. Ta forma aktywności daje dzieciom mnóstwo radości oraz satysfakcji.

 

RELIGIA

W grupie III i IV  - dla dzieci, których rodzice wyrazili zgodę.
 Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi - zajęcia dodatkowe - religia

 

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Prowadzone przez Panią Barbarę . Odbywają się raz w tygodniu po pół godziny.

Przedszkle Miejskie nr 35 w Łodzi - zajęcia dodatkowe - zajęcia taneczne

 

 

PLASTYKA

To zajęcia dla dzieci, które nie tylko rozwijają umiejętności manualne, ale przede wszystkim uczą twórczości i fantazji. Dzieci podczas zabaw plastycznych poznają wiele nowych technik plastycznych, stają się kreatywne i twórcze.

 

 

Zajęcia plastyczne prowadzone są przez panie:p. Paulinę oraz p. Kingę . Treści programowe wyznaczają następujące zadania:
 • rozwijanie umiejętności manualnych
 • doskonalenie zdolności skupienia uwagi;
 • wspieranie samodzielnych działań twórczych;
 • rozwijanie wiary we własne siły i możliwości plastyczne.
 • poznawanie nowych ciekawych tech. plastycznych

LOGOPEDIA

 

Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi - zajęcia dodatkowe - logopedia

W naszym przedszkolu od kilku  lat prowadzony jest program logopedyczny

Zabawy artykulacyjne jako alternatywna  forma wspierania

mowy i wymowy dzieci w wieku przedszkolnym ” autorstwa p. Kamili .

 

            Prawdą  jest, że lepiej wcześniej zapobiegać niż później leczyć. Już u trzylatków można zauważyć niepożądane formy artykulacji.
Kolejnym i niezwykle ważnym powodem podjęcia wczesnej i szybkiej interwencji logopedycznej są dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, których do przedszkoli trafia coraz więcej. Są to dzieci z ryzyka dysleksji rozwojowej i im wcześniej zostaną podjęte działania profilaktyczne, tym łatwiej i szybciej dziecko pokona trudności. Dlatego prowadzimy zajęcia z zakresu logopedii dla wszystkich grup wiekowych. Mają one na celu usprawniać aparat artykulacyjny dzieci oraz wszelkie procesy poznawcze pomocne w rozwoju mowy i kształtowaniu umiejętności wypowiadania się przez dziecko.
      
Ćwiczenia zawarte w programie obejmują:

 • Zabawy usprawniające mięśnie języka.
 • Zabawy doskonalące mięsień okrężny ust, wargi i żuchwę.
 • Doskonalenie umiejętności wysłuchiwania i różnicowania dźwięków mowy czyli tzw. fonemów.
 • Zabawy wyostrzające słuch fizyczny.
 • Kształtowanie nawyku prawidłowego oddychania przez nos z wykorzystaniem mięśni przepony.
 • Zabawy fonacyjne i ortofoniczne.
 • Ćwiczenia mające na celu kształtowanie umiejętności kontrolowania układu języka i ust w lusterku i bez niego, czyli tzw. kinestezji artykulacyjnej.
 • Ćwiczenia artykulacyjne ze zwróceniem uwagi na prawidłowy układ warg i języka przy wypowiadaniu poszczególnych głosek.
 • Proste zabawy manualne, tzw. zabawy paluszkowe
 • Pląsy i zabawy ze śpiewem, które doskonalą koordynację ruchową i pamięć słuchową, dostarczają wiele radości.
 • Ćwiczenia i zabawy pozwalające na utrwalenie schematu i stronności ciała, gdzie serce jest punktem odniesienia do określenia lewej strony.
 • Zabawy służące doskonaleniu procesów syntezy i analizy słuchowej.
 • Ćwiczenia służące uświadamianiu dzieciom możliwości ( lub jej braku), przy przedłużaniu niektórych dźwięków mowy - oswajanie z terminami : samogłoska, spółgłoska.
 • Zabawy relaksacyjne.

Zajęcia prowadzi p. Kamila