ROZKŁAD DNIA

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 35 W ŁODZI
CZYNNEGO W GODZINACH 6:00- 17:00

ROZKŁAD   DNIA

6.00 - 8.30

Schodzenie się wychowanków, stymulowanie aktywności ruchowej i twórczej dzieci, zabawy swobodne inspirowane przez dzieci. Zestawy zabaw porannych i zestawy ćwiczeń porannych.

 

8.30-9.00Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowo – gospodarcze. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. Śniadanie.9.00-11.00

Odkrywanie świata: zajęcia i sytuacje dydaktyczno – wychowawcze w grupach, integrujące treści programowe z 4 obszarów podstawy programowej. Gry i zajęcia ruchowe w ogrodzie, prace użyteczne i warsztaty plenerowe, wycieczki i spacery.

11.00-11.30

Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowo – gospodarcze. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. II śniadanie.


11.30 - 13.45

 

 

 

 

Leżakowanie, relaksacja, bajkoterapia  – grupa I.

Zabawy swobodne, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery.

Religia – grupa III i IV

Rozwijanie kreatywności: sytuacje edukacyjne dla dzieci zdolnych, gry i zabawy tematyczne, twórcze i integracyjne w sali i ogrodzie. Praca indywidualna -  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania dzieci.


13.45-14.50

Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo – gospodarcze. Czynności kształtujące nawyki higieniczne. Obiad. Relaksacja, muzykoterapia i bajkoterapia – grupa II, grupa III, grupa IV.


14.50-17.00

 

 

 

 

 

 

Zabawy inspirowane przez dzieci w kącikach zainteresowań , stymulowanie aktywności dzieci, rozchodzenie się wychowanków.