RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: 

 
 Zastępca:   
Sekretarz:   
   

 

 
            

 

Ustaloną składkę na Radę Rodziców można wpłacać na konto bankowe o numerze: 

40124030311111000034369535

Rada Rodziców na I posiedzeniu uchwaliła swój Regulamin działalności oraz opracowała plan wydatków na nadchodzący rok szkolny: