RADA RODZICÓW

Skład Rady Rodziców  w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodnicząca: p. Albrecht

 
 Zastępca:    
Sekretarz: p. Purgat  
   

 

Plan finansowy Rady Rodziców:

 • Towarzystwo Muzyczne- 140zł. X 10 miesięcy= 1400zł.
 • ·Bajki, teatrzyki- 380zł. X 6= 2280zł.
 • ·Transport- 1000zł. X 2= 2000zł.
 • ·Bilety MPK- 32 zł. X ok. 20= 640zł.
 • ·Choinka- 25zł. X 100= 2500zł.
 • ·Bal karnawałowy- ok 700zł.
 • ·Wielkanoc- 15zł. X 100= 1500zł.
 • ·Piknik Rodzinny- 700zł.
 • ·Dzień Dziecka- 20zł. X 100= 2000zł.
 • ·Zakończenie Roku- 15zł. X 28= 420zł.
 • ·Dyplomy, konkursy- 10zł. X 100= 1000zł.
 • ·Artykuły dekoracyjne- 500zł.
 • ·Strona internetowa- 50zł.
 • ·Prowizje bankowe- 10zł. X 12= 120zł.
 • ·Inne artykuły przemysłowe- 700zł.
 
            

 

Ustaloną składkę na Radę Rodziców można wpłacać na konto bankowe o numerze: 

40124030311111000034369535

Rada Rodziców na I posiedzeniu uchwaliła swój Regulamin działalności oraz opracowała plan wydatków na nadchodzący rok szkolny: