Przedszkole Miejskie nr 35 w Łodzi - Biuletyn Informacji Publicznej

Programy edukacyjne i profilaktyczne

Nasze przedszkole bierze udział  programach  edukacyjnych i profilaktycznych:

  • "Mamo, tato wolę wodę"- program edukacyjny, którego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
  • "Czyste powietrze wokół nas"- program edukacji prozdrowotnej przedszkolaków służący ochronie ich zdrowia przed narażeniem na dym tytoniowy.
  • "Akademia Aquafresh"- największy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w przedszkolach
  • "Dzieciaki mleczaki"- celem programu jest wzrost świadomości na temat roli mleka i produktów mlecznych w diecie dziecka w wieku przedszkolnym.
  • "Akademia zdrowego przedszkolaka"-to ogólnopolski projekt społeczno-edukacyjny, którego nadrzędnym celem jest propagowanie zdrowego trybu odżywiania i stylu życia.
  • "Dzieciństwo bez próchnicy"- celem programu jest objęcie edukacją oraz profilaktyką stomatologiczną dzieci w wieku przedszkolnym
  • "Kubusiowi przyjaciele natury"- ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci do dbania o środowisko naturalne.
  • "AKADEMIA WYOBRAŹNI PLAY-DOH" Ogólnopolski Program Edukacyjny koncentrujący się na rozwijaniu umiejętności kreatywnego myślenia i zdolności manualnych przedszkolaków. 

 

 Nasze przedszkole bierze udział w :

Czyste powietrze wokół nas” - program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

 

Główne założenia programu:

  • Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
  • Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe działanie dymu papierosowego. Kształtowanie i wychowanie człowieka zaczyna się od najmłodszych lat. Postawa obronna wobec zjawiska palenia tytoniu, którą uda się wykształcić u dziecka w wieku przedszkolnym, owocuje przez całe życie.