Ogłoszenia

 

26 kwietnia ( czwartek) o godz. 16.30 odbędzie się zebranie podsumowujące bieżący rok szkolny. Prosimy o obecność w celu podpisania obserwacji dziecka w młodszych grupach oraz gotowości szkolnej u dzieci najstarszych.


KONKURS PLASTYCZNY

„MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE”

 

 Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

do udziału w Konkursie Plastycznym

„MOJE DRZEWO GENEALOGICZNE”

Celem konkursu jest odkrywanie przez dzieci swoich korzeni, poznawanie rodzinnych historii oraz wspólna zabawa z rodzicami.

Regulamin konkursu:

  1. Prace konkursowe wykonują dzieci wraz z rodzicami.
  2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy    plastycznej:

„Moje drzewo genealogiczne”

  1. Technika prac: płaska lub przestrzenna .
  2. Format prac: A3 lub większy
  3. Kryteria oceny: stopień znajomości swojej rodziny (drzewo powinno przedstawiać kilka pokoleń danej rodziny), oryginalność, walory artystyczne.
  4. Każda praca powinna posiadać umieszczoną z tyłu metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora pracy i grupę.
  5. Prace należy dostarczyć do wychowawczyń od    16.04.2018r. do 11.05.2018r.
  6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 24.05.2018r. podczas Pikniku Rodzinnego.


 

 

 

Terminy dyżurów Pani Psycholog w naszym przedszkolu:

 

09.05-  9.00- 13:00 dyżur 

12.06-   9.00- 13:00 dyżur