Ogłoszenia

                                    

 

 

Zapraszamy dzieci i rodziców z naszego przedszkola do udziału

w konkursie plastycznym

„Ozdoby wielkanocne”

 

Cel:

  • Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych, wzmocnienie więzi rodzinnych oraz współpracy               z rodzicami. 

 

Regulamin konkursu:

  • W konkursie mogą wziąć udział dzieci wraz  z rodzinami,
  • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie .Metryczka powinna zawierać imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka,
  • Praca może być wykonana dowolną techniką  w formie przestrzennej lub płaskiej
  •  Konkurs trwa od 13 marca do 31 marca  2017 roku,
  •  Prace konkursowe składamy u nauczycielek grup,
  • Podsumowanie konkursu oraz wręczenie dyplomów  i nagród odbędzie się na Pikniku Rodzinnym.